Novou kolekci školních batohů vždy připravujeme s ohledem na aktuální doporučení odborníků. Jsme si tak jisti, že naše anatomické, ergonomické školní batohy a aktovky jsou kvalitní, s dostečnými bezpečnostními prvky a hlavně záda našim dětem zbytečně nezatěžují.

Ptáme se společně s vámi renomovaných odborníků a lékařů:

S jakými zdravotními problémy se u školáků setkáváte nejčastěji? Co bývá příčinou?

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Vadné držení těla, kulatá záda, svalově vazivové přetížení a  s tím spojené bolesti zad a krční páteře – tedy hlavně funkční potíže, dále skolióza, ploché nohy. Pokud vyloučíme  strukturální změny a vrozené vady, kterých je méně, jedná se hlavně o funkční potíže na vrub přetížení, nedostatečného svalově-vazivového zajištění, zvýšenou laxitu vaziva, obezita, nedostatečný pohyb, jednostranné a nevhodné zatížení pohybového aparátu a nebo kombinace výše uvedených."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Bolesti zad, bolesti hlavy. Příčina: asymetrická zátěž pohybového aparátu- dlouhodobý sed, málo pohybu."

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Kromě sportovních či jiných úrazů se nejčastěji setkáváme s vadným držením těla (kulatá záda, skolióza, plochá záda), růstovými bolestmi, dětskou obezitou atd."

Pokud už školáka bolí záda od dlouhého sezení či těžkého batohu, jaké cviky doporučujete?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Pokud něco bolí, tak se necvičí. Paradoxně se cvičí (preventivně) když záda nebolí."

Může školní batoh ohrozit zdravý vývoj a růst dítěte?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Při dlouhodobém nesprávném používání batohu nebo školní tašky (např. dlouhodobé nošení nadměrného a navíc nesprávně rozloženého břemene, nošení batohu na jednom rameni apod.) může být ovlivněn pohybový aparát dítěte ve smyslu habituace (tj. přizpůsobení se nadměrné či jednostranné zátěži), kdy se deformuje křivka páteře, jsou ovlivněny nosné klouby a vzniká tzv. vadné držení těla, zejména pokud dítě nekompenzuje toto držení cvičením a v horších případech cílenou pohybovou terapií. Se školní taškou je to jako s botami – jak dítě roste, potřebuje občas tašku či batoh vyměnit za takový, který mu bude anatomicky a fyziologicky vyhovovat."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Ano- váha, materiál,…."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Ano. Pokud je školní batoh „špatný“ může ohrozit zdravý růst dítěte"

Jak má vypadat a jaké parametry má splňovat správný školní batoh a aktovka z Vašeho pohledu?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Aktovka (či batoh) by měla odpovídat konstituci dítěte. Měla by být co nejlehčí, přitom mít dostatečně pevnou konstrukci, vyztužené nepromokavé dno a pevná polstrovaná záda. Tvar školní brašny by měl být podélný. Taška by neměla přesahovat záda dítěte a měla by je co nejpřesněji kopírovat.  Pokud možno by měla doléhat na celá záda dítěte (mezi taškou či batohem a zády dítěte by neměl být prostor na vložení naší ruky). Měla by mít široké polstrované ramenní pásy, vypolstrované pevné držátko vhodné pro dětskou ruku, hrudní a bederní popruh. Nutné jsou i zakomponované reflexní bezpečnostní prvky, které zvýší bezpečnost dítěte v dopravním provozu. Batoh i taška musí splňovat hygienická, funkční a estetická kritéria."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Musí dítěti vyhovovat, nesmí jej tlačit a nikde táhnout, měl by být pohodlný s ventilací zad, adekvátně polstrovaný  - jak zádová část tak i ramenní popruhy…a musí se líbit a splňovat hygienické požadavky  - oddělení bot, svačiny, pití, nezávadný materiál…."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Měl by být „ergonomický“ – optimálně anatomicky tvarovaný a přizpůsobený školákovi (resp. jeho zádům)."

Kolik má školní batoh vážit, platí ještě nějaká norma?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Norma neexistuje. Doporučuje se nosit max. zátěž 10% - 15% váhy dítěte."

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Norma ČSN 79 6506 udávala předepsanou hmotnost prázdné aktovky nebo školního batohu pro I. stupeň do 1,2 kg, pro II. stupeň do 1,4 kg. Maximální povolená hmotnost plné tašky určena není. Kontrola záleží na učitelích a rodičích. U nejmladších dětí by hmotnost prázdné školní tašky neměla přesáhnout 1 kg."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Sám nevím, je to individuální – dle doporučení Státního zdravotního ústavu by měl batoh s pomůckami a svačinkou vážit maximálně 10 až 15 procent hmotnosti dítěte."

Měl by být nějaký poměr mezi výškou a váhou dítěte a váhou batohu?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Váhový limit žákova zavazadla představuje tolik procent jeho tělesné hmotnosti, kolik je mu let. Příklad: v případě šestiletých prvňáčků by se mělo jednat o maximální zátěž 6 % jejich tělesné hmotnosti, tzn., váží-li žák 20 kg, pak jeho zcela bezpečné a zdravotně neškodné zatížení školním batohem je maximálně 1,2 kg.

Z hlediska výšky školáka z antropologického hlediska obecně platí, že výška školního batohu či tašky by měla odpovídat tělesné stavbě školáka, Výška by měla být od ramen po hřeben pánevní kosti (vrchol by neměl přesahovat linii ramen, spodní část by neměla být níž, než je linie boků daného dítěte). Dítě musí volně hýbat krkem a brašna nesmí zasahovat na hýždě."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Viz předchozí odpověď, délka -   max po  ramena, dole - po boky dítěte."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Doporučená váha batohu je 10% - 15% váhy dítěte."

Co to znamená ergonomický batoh a je to při výběru důležité?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Vhodná taška má mít ergonomické prvky, které pomáhají dítěti rozložit rovnoměrně zátěž pomocí širokých ramenních pásů, hrudního a bederního pásu. Bederní pás by měl sedět na kyčelních kostech, čímž odlehčí zátěž z ramen a přenese ji na pánev a odlehčí celé páteři. Ideálně by v brašně měla být zadní kapsa na umístění láhve s pitím, aby se neumísťovala ke straně, ale do středu zad. Školní pomůcky je nutno umístit do tašky tak, aby těžší předměty byly co nejblíže u zad. Vícepatrové penály jsou zbytečné. Rodiče by měli kontrolovat, jestli dítě v tašce nenosí zbytečnosti. Zkuste nahradit nutné těžké věcí lehčími (například vyměnit tvrdé desky za lehčí plastové). Do platové láhve dát šťávu a vodu si dítě dotočí až ve škole."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Splňuje kritéria pro délku, váhu, uložení a komfort pro dítě a minimalizuje resp. zabraňuje nechtěnému přetížení. Minimalizuje tedy celkovou náročnost nošení batohu."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Ergonomický batoh je přizpůsobený batoh potřebám uživatale s prvky bezpečnosti a správné zdravotní podpory držení a zátěže zad."

Jak poznáme správnou anatomickou výztuž u školních batohů?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Anatomická výztuž batohu je příjemná, netlačí, pevná a „sedí“ na zádech."

Jaké je správné poskládání učiva v batohu, nebo na tom nezáleží?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Na způsobu poskládání obsahu školní tašky velmi záleží, protože může spolurozhodovat o tom, zda bude nebo nebude mít dítě bolesti zad. Nejtěžší učebnice by měly být umístěny co nejblíže k zádům. Láhev s pitím není vhodné umísťovat do postranní kapsy tašky, nýbrž ji umístit do zadní kapsy na střed v ose zad."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "To nevím, záleží na věku, třídě, množství učebnic, jistě velké knihy k zádům, aby byla páka na ramena co nejmenší​."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Uložení učiva v batohu by mělo maximálně využívat volené místo v batohu."

Které prvky pro zdraví a bezpečnost školáků u našich školních batohů a aktovek Vás zaujaly?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Reflexní prvky, odrazová sklíčka, signální barvy."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Reflexní prvky, nezávadný a  kvalitní materiál, aby nedošlo ke zlomení a poranění, taky zvýšená odolnost použitých materiálů, oddělení stravy od dalších položek (knihy, penál….), polstrování zad + vzdušnost, dostatečně široká ramenní část/popruhy​."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Anatomická výztuž zad a hrudní pásy."

 

Konkrétní dotazy od rodičů

Moje dítě chodí každý den pěšky do školy, asi 2 km tam a 2 zpátky. Z toho mám dobrý pocit. Ale má u toho na zádech těžkou tašku. Z toho mám špatný pocit. Nemáme ho raději vozit autem?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Při nošení tašky záleží na tom, zda dítě sportuje (nebo má jinou dostatečnou pohybovou aktivitu) a jaký má svalový korzet. Větší děti ho mívají vyvinutější a víc toho unesou než mladší. Pokud dítě sportuje, tak zátěž toleruje lépe než dítě s nedostatkem pohybové aktivity. Z tohoto úhlu pohledu lze Vaše dítě vidět jako pravidelně trénující se zátěží, což je dobře. Pokud je jeho zátěž nadlimitní, je vhodné pravidelně kontrolovat školní tašku, jak jsou v ní rozloženy učební pomůcky a odstranit všechno, co je v konkrétním učebním dnu zbytečné (děti s sebou často nosí hračky, nebo učební pomůcky, které v daný den nepotřebují). Zkuste nahradit nutné těžké věcí lehčími (například nahradit vícepatrový penál obyčejným, vyměnit tvrdé desky za lehčí plastové, do plastové láhve dát šťávu a vodu si dítě dotočí až ve škole atd.). Školní pomůcky je nutno umístit do tašky tak, aby těžší předměty byly co nejblíže u zad."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Jen ať chodí !!, spíše domluvte méně nutných věcí na přenášení, ev pořiďte knihy dvojmo.​"

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Chůzi obecně doporučujeme jako přirozenou pohybovou aktivitu lidí."

Dítě si často ztěžuje na to, ho z nošení školního batohu bolí hlava. Věřím mu, znám to z vlastní zkušenosti, nikdy bych se nemohla na túru vydat s baťohem na zádech, padla bych bolestí za první turistickou značkou. Čím to je?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Pokud má školní batoh nadměrnou hmotnost (více než 10 % hmotnosti dítěte), dochází k významné změně srdeční frekvence, krevního tlaku, respiračního zatížení a výdajům energie. Při navýšení zátěže na 15 % - 20 % tělesné hmotnosti je u dítěte vidět předklonění trupu, což je ukazatelem kompenzačního mechanismu, kterým dává tělo najevo, že byly překročeny jeho limity. Přetěžování může způsobit svalovou nerovnováhu a s ní spojené špatné držení těla a bolesti páteře, ramen a hlavy. Mohou vznikat tenzní bolesti hlavy, pocity závratí atd. Kvůli nevhodné aktovce anebo špatnému způsobu jejího nošení si mohou děti přivodit i onemocnění páteře. Řešením je výběr vhodného školního batohu či tašky, který bude odpovídat typologicky a fyziologicky Vašemu dítěti, zredukovat obsah batohu na nezbytně nutné školní pomůcky v co největším odlehčení (volba jednoduchého školního penálu, zkusit zajistit dvojí učebnice, aby je dítě nemuselo přenášet, nenosit hračky atd.). Rovněž je nutno sledovat, jak dítě roste, zda chodí vzpřímeně, nebo se projevuje vadné držení těla. Doporučuji rovněž konzultaci s fyzioterapeutem."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Většinou koriguje dítě tah batohu zvýšeným napětím v krčních svalech, předsunem či protrakcí hlavy a ramen, což vede k tenzním bolestem jak v krční oblasti tak i hlavy - hlavu od krku oddělit funkčně nelze.​"

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Zátěž batohu, ergonomickým tvarem ev. i hypokondicí dítěte."

Souvisí podle vás rozhodování, jestli pořídit aktovku nebo batoh s výškou a váhou dítěte? Protože většinou se dává do souvislosti s věkem, případně s ročníkem školy.

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Ano, souvisí. Obecně lze říct, že váhový limit žákova zavazadla představuje tolik procent jeho tělesné hmotnosti, kolik je mu let. Příklad: v případě šestiletých prvňáčků by se mělo jednat o maximální zátěž 6 % jejich tělesné hmotnosti, tzn., váží-li žák 20 kg, pak jeho zcela bezpečné a zdravotně neškodné zatížení školním batohem je maximálně 1,2 kg. Plná aktovka by neměla přesahovat desetinu hmotnosti dítěte. Kontrola záleží na učitelích a rodičích."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc:  "ANO – viz bod 2 až 5​."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Ano - výška a váha dítěte jsou hlavní faktory pro výběr správné aktovky nebo batohu."

Můžete mi poradit, jak správně nastavit popruhy u aktovky mého syna? Jak vysoko má mít aktovku nastavenou?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Dobře padnoucí taška nezatěžuje tělo a nedeformuje přirozenou křivku páteře (tzn., nenutí dítě při jejím nošení předklánět se, prohýbat se nebo uklánět se na jednu stranu). Velikost brašny by měla odpovídat tělesné stavbě školáka, neměla by být širší než ramena, vrchol by neměl přesahovat linii ramen, spodní část by neměla být níž, než je linie boků. Popruhy se nesmějí dotýkat krku dítěte a jejich délka by měla být nastavena tak, aby brašna držela na středu zad. Popruhy by se neměly zařezávat, ale neměly by být ani příliš volné, neutažené, protože pak dítě zaklánějí. Přesné utažení znamená vyvážit dítě do vycentrované pozice, která zabraňuje vzniku páteřních deformit. Vhodné je využít i hrudního a bederního pásu, které Vám usnadní správně nastavit tašku a dítěti pomohou lépe rozložit zátěž a tím mu odlehčit školní tašku."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Nepřesahovat horní konturu ramen."

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Nastavení aktovky by mělo respektovat tvar zad, váhu, výšku…aktovka by měla přiléhat co nejvíce k zádům, horní okraj je v úrovni ramen."

Jsem přesvědčena, že jsem svému osmiletému synovi pořídila správný batoh s certifikátem kvality, avšak on tvrdí, že je nepohodlný, že mu na zádech nesedí. Co v takovém případě doporučujete? Je dle Vašeho mínění důležitá certifikace při výběru školních batohů?

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Fyzioterapeut, Ostrava, Nový Jičín: "Školní batoh je nutno vždy vybírat s dítětem, podobně jako obuv. Batoh by měl být lehký, hygienicky snadno udržovatelný, zdravotně nezávadný (proto je certifikace důležitá). Batoh by neměl velikostí přesahovat záda dítěte a měl by je co nejpřesněji kopírovat. Pokud možno by měl doléhat na celá záda dítěte. Neměl by ho nikde tlačit, proto je vhodné polstrování zátěžových částí, které slouží k odlehčení břemene. Dítě by se mělo cítit komfortně, ne jako vězeň. Certifikace je důležitá, ale současně musíme vzít v potaz funkčnost, vzhled a komfort."

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA, rehabilitační lékař, Olomouc: "Vemte dítě s sebou, ať si batoh vyzkouší, jinak je to loterie. Certifikace by měla být zárukou kvality a nezávadnosti materiálu.​"

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Pořídit batoh, který lze upravit podle výšky a váhy, má nastavitelné popruhy, hrudní popruh, …"

Dceru bolí často hlava. Mohou být příčinou bolavá záda například od sezení u počítače či nošení tašky přes rameno?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Ano - to jsou jedny z nejčastějších příčin bolestí hlavy u dětí."

Existují nějaké vhodné návyky a cviky, abychom předcházeli bolesti zad u dětí školního věku?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, přednosta Fyzioterapie Univerzita Palackého Olomouc a primář centra léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov: "Ano – protahovací a mobilizační cvičení svalů a kloubů páteře."

Další odborné informace

Odborné články na téma bolesti zad a hlavy u školáků najdete na našem webu, který se věnuje zdravým batohům: Články jsme umístili na náš web se zaměření na zdravé batohy:

BOLESTI HLAVY ŠKOLÁKŮ

CO ZPŮSOBUJE BOLESTI ZAD?

Inspirace pro cvičení při bolestech zad: 
https://cz.pinterest.com/pin/415316396870748687/
https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse/boli-me/bedra-a-kriz#navod
https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse/boli-me/hrudni-pater-a-zebra#navod
https://cz.pinterest.com/aliturka/rehabilitační-cvičení/

 

 

recenze školních batohů

Díky značce "STIL kvalita" máte jistotu, že svému dítěti pořizujete ten správný batoh do školy

I na vás čekají kvalitní školní batohy pro radost a zdravá záda vašich dětí. Využijete naše aktuální akce a výhodné sety?

školní batohy, aktovky

studentské batohy

Chcete poradit s výběrem batohu?

Kontaktujte nás: 734 315 971, stil@helma365.eu
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.