Nástupu školní docházky předchází zápis, který je povinný. K zápisu do prvního ročníku se dostaví děti, kterým bude šest let do 31. srpna daného roku a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok. Zápis do základní školy je událost, která má svůj význam. Pro dítě i pro rodiče. A taky samozřejmě pro školu. Zápisová kritéria a podmínky vámi vybrané základky s velkou pravděpodobností najdete na webových stránkách školy nebo ve spádové školce.

Na školu se dítě připravuje přirozeně každý den

Pokud budete mít po přečtení kritérií pocit, že vaše dítě v tom či jiném bodu nemůže uspět, nepropadejte panice. Pedagog v průběhu zápisu posuzuje zralost dítěte na školní docházku velmi komplexně. A to i s ohledem na případný stres či ostýchavost pramenící z neznámého prostředí a cizích lidí. Vypsaná kritéria taky neberte jako důvod pro nějaké extra doučování, nejlepší výsledek totiž dosáhnete nenuceným a přirozeným rozvojem těchto kompetencí v každodenním životě.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Některé školy organizují informační schůzky pro rodiče předškoláků ještě ve školkách a kritéria k zápisu připravují rozpracované do nejmenších podrobností. Pro lepší představu jsme pro vás vypracovali následující shrnutí. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, citově samostatné, schopné kontrolovat a řídit své chování, mělo by mít přiměřené komunikativní dovednosti, mělo by zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, dále rozlišovat zrakové a sluchové vjemy, zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace. Dítě by rovněž mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a paměť, zároveň také schopnost vědomě se učit. Posuzuje se samozřejmě i sociální samostatnost a schopnost soužití s vrstevníky ve skupině. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost, orientovat se ve svém prostředí a ve světě.

Hlavně v klidu

Většině z přijímacích kritérií a jejich významů nebude dítě nejspíš rozumět, což ovšem neznamená, že se s ním při zápisu nemá komunikovat. Jen je potřeba zvolit vhodnou formu. Vysvětlete dítěti, co jej čeká a jaký bude mít událost zhruba průběh a trvání. Zápisem dítě v žádném případě nestrašte, ani mu nevyhrožujte neúspěchem, pokud se nebude dostatečně snažit. Jestliže dítě vykazuje zvýšený stres a vy se bojíte, že to nedopadne dobře, zkuste se kolem školy párkrát projít, ukázat na třídu, pozorovat děti před školou a promluvit si s vaším potomkem o tom, jak se cítí a co by potřeboval. Také zvažte, jestli náhodou na míru stresu nemáte vliv i vy, rodič.

Síla symbolů

Méně slov je někdy více - a platí to i tady. Místo zahlcení dětské hlavy spoustou informací komunikujte nastávající životní změnu pomocí symbolů a rituálů. K oblíbeným patří šerpování předškoláků nebo proměna dětského pokojíčku na „dospělejší“ verzi. Že se jedná o důležitý mezník v životě, to krásně symbolizuje i školní aktovka. Podle aktovky se totiž pozná, že už je člověk školákem!

Více o tom, jak správně vybrat školní aktovku nebo batoh pro prvňáčka, se dozvíte v našem seriálu "Lékař radí: Jak vybrat zdravý a bezpečný batoh a aktovku pro naše dítě".

Díky značce "STIL kvalita" máte jistotu, že svému dítěti pořizujete ten správný batoh do školy.

 

anatomické aktovky pro 1. stupeň

zdravý batoh pro 1. stupeň

 

 Zajímá vás, co je nového v kolekci? Podívejte se a pokud máte dotaz, ptejte se. Odpovídáme obratem.

Chcete poradit s výběrem batohu?

Kontaktujte nás: 734 315 971, stil@helma365.eu
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.